The Professional Learning Association New Zealand Te Māngai Whakangungu Kaiako o Aotearoa Incorporated (PLANZ) promotes excellence in professional learning and development (PLD) in schools and kura.
Ko tā te manatōpū o Te Māngai Whakangungu Kaiako o Aotearoa, The Professional Learning Association New Zealand (PLANZ), he tautīnei i te angitu o te ngaiotanga i ngā kura arareo Māori, arareo Pākehā anō hoki.

Ratonga | Services

Our purpose is to:

  • Develop and maintain a professional identity for education consultancies and professional learning and development facilitators.
  • Establish quality standards to encourage consistent professional practice.
  • Ensure a high level of professional practice.
  • Promote professional excellence within member organisations.

Ō mātou whāinga:

  • He takatū, he kōkiri i te tuakiri ngaiotanga mā ngā ūmanga, mā ngā ratonga ngaiotanga me ngā kaihuawaere
  • He whakatū i ngā paearu kounga e tauritea ai ngā tikanga ratonga ngaiotanga
  • Kia eke ai ngā tikanga ngaiotanga
  • He tautīneia kia angitu ai ngā umanga huānga o PLANZ